revize BlanskoVážený zákazníku.

Vítejte na stránkách firmy Kamil Zouhar – revizní technik a projektant elektro. Dovolujeme si Vám prostřednictvím těchto stránek představit nabízené služby v oblasti revizní a projekční činnosti na elektrických zařízeních.

Nabízíme Vám vypracování revizní zprávy výchozí, periodické i mimořádné pro elektrická zařízení s napětím do 1000V střídavých a 1500V stejnosměrných tj. revize elektro, revize elektroinstalace, revize elektrických zařízení, revize elektrických spotřebičů, revize elektrických zařízení, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické elektřiny tj. revize hromosvodu/bleskosvodu, revize uzemnění, revize systému ochrany před bleskem LPS (Lightning Protection Systems).

Naše služby pokrývají i oblast projekční. Na základě Vašich přání navrhneme elektroinstalaci vyhovující současným právním i normativním požadavkům České republiky. Projektujeme v oblasti bytové, domovní i průmyslové výstavby v rozsahu do 1000V (Projekt elektroinstalace bytu, rodinného domu, výrobní či skladovací haly, včetně projektu ochrany před bleskem – hromosvodu a analýzy rizika, výpočty osvětlení interiéru a exteriéru).

Nabízíme také odborné poradenství v oblasti silnoproudé elektroinstalace, vypracování posudků a studií popřípadě i překreslení Vaší papírové dokumentace do editovatelné formy CAD.

Více o nabízených službách najdete v záložce služby.

V případě zájmu o nabízené služby nás neváhejte kontaktovat a my Vám ZDARMA zpracujeme nabídku.

Naše působnost se vztahuje především na okolí Brna, Blanska, Boskovic, Letovic, ale po dohodě lze poskytnout naše služby po celé České republice.


Proč provádět revize elektrických zařízení?
Co je účelem revize elektrických zařízení
Odpovědnost za elektrické zařízení
Kdo je revizní technik elektro
Revize a vypracování revizní zprávy

Proč provádět revize elektrických zařízení?

 • Jsou vyžadovány platnou legislativou České republiky, především se jedná o Zákon č. 262/2006 v § 101, Zákon č. 309/2006 Sb. v § 2 a § 3, Nařízení vlády č.101/2005 Sb § 3 a § 4. Povinnost provádět pravidelné kontroly a revize najdeme v mnoha dalších legislativních předpisech například Vyhláška č. 73/2010 Sb., Nařízení vlády č.378/2001 Sb., nebo Zákon č. 174/1968 Sb.
 • Jsou také vyžadovány normami ČSN především pak ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6, ČSN 33 1600 ed.2, soubor norem ČSN EN 62305
 • Zjištění aktuálního stavu provozovaného elektrického zařízení
 • Předcházení možného úrazu elektrickým proudem
 • Snížení možného rizika vzniku požáru od elektrického zařízení
 • V případě zanedbání povinnosti hrozí finanční sankce až 2 000 000,-Kč podle Zákonu č. 251/2005 Sb. v § 20
 • Při absenci platné revize elektrických zařízení přistupují pojišťovny k výraznému krácení pojistného plnění, nebo jej vůbec nevyplatí.
 • Bez výchozí revizní zprávy elektroinstalace nemůže proběhnout kolaudace objektu

Co je účelem revize elektrických zařízení

Účelem revize elektrických zařízení je ověření jejich stavu z hlediska bezpečnosti. Bezpečnost elektrického zařízení je definována jako schopnost elektrického zařízení neohrožovat lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí za stanovených podmínek provozu elektrickým proudem nebo napětím nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny. Tento pojem zahrnuje i požární bezpečnost z hlediska možného vzniku požáru působením proudu, napětí nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny.

Odpovědnost za elektrické zařízení

Za stav majetku má odpovědnost ten, kdo jej spravuje. K tomu přistupuje odpovědnost zaměstnavatele za své zaměstnance. Proto se musí jednak majitel, jednak také zaměstnavatel starat o stav svého majetku, a tedy i o stav elektrického zařízení. Od něj však není možné očekávat, že by byl schopen jako laik v oblasti elektrotechniky posoudit stav elektrického zařízení. K tomu je určena osoba, která mu informace o stavu jeho elektrického zařízení poskytne. Touto osobou je ve vztahu k elektrickému zařízení podle českého právního řádu – revizní technik.

Kdo je revizní technik elektro

Podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. revizní technik je odborný pracovník, který má elektrotechnické vzdělání, příslušnou praxi v oboru na daných zařízeních a složil potřebné zkoušky předepsaným způsobem.

Musí vlastnit platné oprávnění k činnosti revize a zkoušky elektrických zařízení, vydané Technickou inspekcí České republiky (TIČR dříve ITI), a zároveň být držitelem platného osvědčení k činnosti provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení. K získání těchto certifikátů musí revizní technik splňovat další zákonné požadavky (Zákon č. 174/1968 Sb.).

Výše uvedené doklady naší firmy najdete v záložce certifikáty.

Revize a vypracování revizní zprávy

Vlastní elektro revize včetně vypracování revizní zprávy se provádí podle norem platných v době vzniku instalace. V současné době se revize elektro provádí podle norem:

 • Revize elektrické instalace podle norem ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 v případě zvláštních objektů podle řady norem ČSN 33 2000-7-XXX
 • Revize zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické elektřiny (hromosvod/bleskosvod, uzemnění, přepěťové ochrany, neboli systém ochrany před bleskem LPS) podle souboru norem ČSN EN 62305 ed.2
 • Revize/kontroly spotřebičů podle ČSN 33 1600 ed.2
 • Revize/kontroly el. zařízení stroje podle ČSN EN 60204-1 ed.2 a NV č. 378/2001 Sb.
 • Revize zařízení pro obloukové svařování (svářečky) podle ČSN EN 60974-4 ed.2

Každé elektrické zařízení postupem času stárne a opotřebovává se. Revize elektrického zařízení jsou požadovány v pravidelných intervalech (lhůtách), které se vztahují k danému typu zařízení, jeho umístění a používání. Termíny jednotlivých revizí elektrických zařízení najdete v záložce lhůty revizí.

Při ověřování bezpečnosti elektrické instalace, která je již v provozu se postupuje podle předpisů, které byly platné v době uvádění do provozu (např. ČSN 34 1010, ČSN 33 2000-6-61 – elektroinstalace, ČSN 34 1390 – hromosvody).