Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 1500
Revize bleskosvodů podle ČSN EN 62305-3 ed.2
Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 2000-7-7xx
Revize a kontroly el. spotřebičů podle ČSN 33 1600 ed. 2

Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 1500
Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí
Druh prostředí Třídy vnějších vlivů Revizní lhůty v rocích
základní, normální AA4, AB4, AB5, XX1 pro vlivy AC až AR (kromě AQ), BA1, BC1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1; dále pak BA4, BA5 5
venkovní, pod přístřeškem umístěné venku nebo pod přístřeškem (vně budovy – může být AB2 a AB3, AB6 a AB8 + AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů než z deště způsobený lidským faktorem a samotné zařízení, které je před přímými účinky deště buď chráněno nebo je pro ně provedeno, AF2, AF3, AN2 a AN3, AS1 až AS3 + ostatní vlivy dle místní situace 4
studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4) a vnitřní prostory s AB1 až AB7 (kromě AB5), AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2 3
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu AG3, AH3, BE2, BE3 2
mokré, s extrémní korozní agresivitou AD2 až AD8, AF4 1
Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 1500
Lhůty pravidelných revizí podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob
Umístění el. zařízení Využití a konstrukce budovy Revizní lhůty v rocích
zděné, obytné a kancelářské budovy BD1 (může být též BD2) 5
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení BD4, BA2 3
prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.) BD3, BD4 (zároveň též BA1) 2
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 CA2 2
pojízdné a převozné prostředky 1
prozatímní zařízení staveniště 0,5

Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 1500
Lhůty pravidelných revizí hromosvodů
Druh objektu Objekt dle povahy zpracovaných látek Revizní lhůty v rocích
objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 BE2, BE3, CA2 2
ostatní všechny ostatní 5

Revize bleskosvodů podle ČSN EN 62305-3 ed.2
Lhůty pravidelných revizí hromosvodů
Hladina ochrany Vizuální kontrola (rok) Úplná revize (rok) Kritické systémy úplná revize (rok)
I a II 1 2 1
III a IV 2 4 1

Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 2000-7-7xx
Doporučené lhůty pravidelných revizí pro instalace podle ČSN 33 2000-7-7xx
Prostory Revizní lhůty v rocích
Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory (oddíl 701) 3
Prostory plaveckých bazénů a fontán (oddíl 702) 1
Místnosti se saunovými kamny (oddíl 703) 3
Staveniště a demolice (oddíl 704) 0,5
Zemědělská a zahradnická zařízení (oddíl 705) 3
Omezené vodivé prostory (oddíl 706) 3
Zařízení pro zpracování dat (oddíl 707) 5
Parkovací místa karavanů v kempech (oddíl 708) 1
Venkovní osvětlení (oddíl 714) 4

Revize a kontroly el. spotřebičů podle ČSN 33 1600 ed. 2
Lhůty pravidelných revizí
Skupina Třída ochrany Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce a prodlužovací přívody Ostatní nepřipevněné spotřebiče
A vždy před vydáním uživateli a dále podle skupiny jejich používání
B I 3 měsíce 6 měsíců
II a III 6 měsíců
C I 6 měsíců 24 měsíců
II a III 12 měsíců
D I 12 měsíců 24 měsíců
II a III
E I 12 měsíců 24 měsíců
II a III
A – Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
B – Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.)
C – Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
D – Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely atp.)
E – Spotřebiče používané při administrativní činnosti