Naše firma poskytuje následující služby:

Revizní činnost

 • Výchozí a pravidelné revize vyhrazeného elektrického zařízení (do 1000 V střídavých a 1500 V stejnosměrných) v prostorech bez nebezpečí výbuchu
 • Revize elektroinstalace bytů, domů, průmyslových objektů, škol, administrativních budov
 • Revize elektrických přípojek nízkého napětí
 • Revize staveništních rozváděčů a prozatímních elektrických zařízení na stavbách a demolicích.
 • Revize systému ochrany před bleskem a přepětím (hromosvody a uzemnění)
 • Revize a kontroly elektrických spotřebičů a nářadí
 • Odstranění drobných závad zjištěných při revizích
 • Zpracování protokolu o určení vnějších vlivů prostředí ve spolupráci s provozovatelem podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
 • Zpracování dokumentace skutečného stavu elektroinstalace pro potřeby revizní zprávy
 • Zpracování harmonogramů revizí

Projekční činnost

 • Projektování elektrického zařízení do 1000V v průmyslové, bytové a domovní zástavbě
 • Projektování systému ochrany před bleskem (hromosvody a uzemnění), včetně zpracování analýzy rizika dle ČSN EN 62305-2
 • Návrhy a výpočty umělého osvětlení
 • Zpracování protokolu o určení vnějších vlivů prostředí ve spolupráci s provozovatelem

Ostatní činnosti:

 • Odborné poradenství v oblasti silnoproudé elektroinstalace
 • Vypracování odborných posudků a studií
 • Posouzení předložené projektové dokumentace
 • Překreslování dokumentací do elektronické editovatelné podoby
 • Zajištění odborné firmy pro elektromontážní práce

Veškeré nabízené činnosti jsou prováděny dle aktuálně platné legislativy a v souladu s požadavky ČSN.