Jednotlivá oprávnění a osvědčení budou předložena na vyžádání.