revize Zouhar
V oboru silnoproudé elektrotechniky se po úspěšném ukončení Střední průmyslové školy elektrotechnické v Brně pohybuji od roku 2007 jako projektant vyhrazených elektrických zařízení.
V roce 2010 jsem získal osvědčení pro revize na zařízeních určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvody) v prostředí bez nebezpečí výbuchu (rozsah E3A).
Od roku 2015 vlastním osvědčení pro revize na zařízeních s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu (rozsah E2A). Následně bylo vydáno oprávnění pro montáže, opravy, zkoušky a revize v rozsahu E2A.